Nye tillitsvalgte fra 1.10.2016

Berit Lund overtar som president etter Ingunn Brun

President:                       Berit Lund                                

Visepresident:                  Olaug Jeksrud                          

Sekretær:                       Anne Marie Svenneby           

Kasserer:                        Elisabeth Hoff Aarstad         

Styremedlem:                  Lise Holm                                

 

Suppleant 1:                     Trine Jeanette Hansen          

Suppleant 2 :                    Ingrid Holen                          

 

Programansvarlig:               Lise Holm                        

Ass. progr.ansvarlig:            Ingunn Brun                   

Ekstensjonsansvarlig:           Trine Jeanette Hansen         

WEB-ansvarlig:                   Elisabeth Hoff Aarstad