Tillitskvinner fra 1.10.2015

President: Ingunn Brun

Visepresident:  Berit Lund

Sekretær:  Anne Marie Svenneby

Kasserer:  Elisabeth Hoff Aarstad

Styremedlem:  Lise Holm

Suppleant:  Liv Vivang

Suppleant:  Trine Jeanette Hansen

Programansvarlig:  Lise Holm

Asst Programansvarlig:  Liv Vivang

Ekstensjonsansvarlig:  Lise Holm, Ingrid Holen

WEB - ansvarlig:  Elisabeth Hoff Aarstad

Valgkomite:  Unni Ukkestad, Ingrid Holen

Revisorer: Britt Lavik, Kari Moss