Odal Soroptimistklubb styret

Styret 2016-17

 

President Berit Lund
Visepresident Olaug Jeksrud
Sekretær Anne Marie Svenneby
Kasserer Elisabeth Hoff Aarstad
Styremedlem Lise Holm
Suppleant Trine Jeanette Hansen
Suppleant Liv Vivang
Programansvarlig Lise Holm
Assisterende Programansvarlig Ingunn Brun
WEBside ansvarlig  Elisabeth Hoff Aarstad