Nye medlemmer 2013

Olaug Jeksrud ble tatt opp som medlem i Odal Soroptimistklubben den 3.des 2013.  Dette skjedde i forbindelse med vårt julemøte som ble holdt på Konigs Winger Hotell, Kongsvinger.

Olaug Jeksrud, Kommunalsjef, Sør-Odal kommune (t.h.)

Lise-Kari Holstad, fadder, Odal Soroptimistklubb (t.v.