Anne Mette Øvrum nytt medlem

Anne-Mette Øvrum ble tatt opp som nytt medlem på sommermøte 7. juni 2016

Anne-Mette Øvrum møtte i klubben første gang i januar i år som foredragsholder til tema «Vold i nære relasjoner», og har siden vært med som observatør. Anne-Mette er 46 år, gift og har en sønn på 9 år. Anne Mette var ordfører i Sør-Odal kommune en periode frem til valget 2015, og er nå direktør i «Signo» en ideell landsomfattende organisasjon for bl.a.døve og stumme. Vi gleder oss til å høre mer om hennes arbeidsplass, og lære hverandre bedre å kjenne. Velkommen til soroptimisten Anne-Mette!