Markering av kvinnedagen 8.mars

Markering av kvinnedagen 8.mars 2014

Odal Soroptimistklubb arrangerte for annen gang 8.mars-markering sammen med Sør-Odal Sanitetsforening, Solbakken folkehøgskole og frivillige i kvinnenettverket. Arrangementet fant sted på folkehøgskolen.

Ordfører i Sør-Odal, Anne Mette Øvrum, innledet med å framheve betydningen av den internasjonale kvinnedagen, som i år har 100-års jubileum. Kvinner har jevnt over gode kår i Norge, men vi må fortsatt hegne om våre rettigheter, og ikke ta likestillingen for gitt.

To av kommunens nyinnflyttede innvandrerkvinner holdt tankevekkende og sterke innlegg om kvinners kår i sine hjemland. Først ute var Nina Myrvold, kommer opprinnelige fra Afganistan og har bodd i Norge i 4 år. Hun fortalte om et land der kvinnene har få rettigheter og blir utsatt for mye vold både fra familie og samfunnet. Bare 19% av jentene har anledning til å gå på skole, og det utøves mye vold også der. De må også slutte tidlig for å hjelpe til i hjemmet. Barneekteskap forekommer helt fra 11-års alder.

Merhawat kommer fra Eritrea og har ikke vært i Norge like lenge. Eritrea ble selvstendig i 1993 etter 30 års krig med Etiopia. Samfunnet er fortsatt preget av krigen, der er ikke demokrati, ingen politisk opposisjon eller pressefrihet. Det er utbredt analfabetisme og stor arbeidsledighet. Kjønnslemlestelse av kvinner er svært vanlig, 95% av kvinnene er omskåret.

 Soroptimister bidro til underholdning med allsang og opplesning, selvfølgelig ble Prøysenjubileet også markert. Elever fra Solbakken Folkehøgskole bidro med musikk og sang.

Serveringen sto i alt vesentlig innvandrerkvinnene for, og de presenterte selv rettene de hadde laget.