Markering av grunnlovsjubileet 1814-2014 i Sør-Odal kommune

"Våre nye landsmenn og demokratiet"

Odal Soroptimistklubb hadde ansvar for denne temakvelden som ble arrangert av kvinnenettverket i samarbeid med Sør-Odal kommune.

«Kvinnenettverket» består av kvinner fra Odal Soroptimistklubb, Sør-Odal Sanitetsforening, Frivilligsentralen og Kirken i Sør-Odal med god støtte fra Sør-Odal bibliotek. Det blir arrangert temamøter for innvandrerkvinner en gang i måneden og ansvaret for møtene går på omgang blant organisasjonene i nettverket. Denne temakvelden var åpen for alle.

 Lise Holm fra Odal Soroptimistklubb ledet programmet. Hun innledet med å orientere om «Kvinnenettverket», og om organisasjonen Soroptimist International som Odalsklubben er en del av. Deretter beskrev soroptimist Grete Ravn Omdal aktivitetene for innvandrerkvinnene, og la vekt på at det er mange frivillige i nettverket som bidrar til at aktivitetene blir vellykket.

Varaordfører i Sør-Odal, Heidi Hitland, ønsket også velkommen og lykke til med kvelden.  Hun snakket om betydning av demokratiet og hvor hardt våre tidligere innbyggere har kjempet for det. 

 Kveldens foredrag var ved Iran Morovati.  Hun er kurder fra Iran og kom til Norge over 20 år siden.  Hun beskrev livet i Iran: ingen rettigheter, mange politisk fanger, folk er torturert og drept.  Kvinner står lavest på ranglista. Livet i Iran står i veldig stor kontrast til livet i Norge. Hun hadde følgende budskap til innvandrerne: lær språket og gå på skole.  «Vi har ytringsfrihet og rettigheter.  Bruk disse. Skole og jobb er nøkkel til integrering.»

Det ble også underholdning presenterte av barnekoret fra Odal Kulturskolen. 

En hyggelig stund til slutt med servering og tid å prate sammen.