Integrering av innvandrerkvinner

Kvinner i Odalen møter kvinner fra andre land - og de bor i samme kommune.


Hva bringer dem sammen?     Begge grupper ønsker å danne nettverk mellom kvinner fra ulike kulturer.

Hvordan foregår en slik nettverksbygging?

Først litt historikk:
I 2013 utviklet Odal soroptimistklubb og Norsk Folkehjelp et prosjekt hvor hovedmålet var å integrere innvandrerkvinner i det norske samfunnet.   Disse kvinnene har alle fått oppholdstillatelse i vår kommune.  Odal soroptimistklubb har få medlemmer og for å gjennomføre en rekke aktiviteter ble det nødvendig å innlede et samarbeid med andre organisasjoner; Den norske sanitetsforening, frivilligsentralen, kirken, flyktningekonsulenten og frivillige, både ansatte i kommunen og andre interesserte. Denne sammenslutningen har vi kalt "kvinnenettverket", og Odal soroptimistklubb har ledervervet i 2014.

Og hvilke aktiviteter dreier det seg om?

  • Vi går tur en gang i uka med hjemmeværende mødre og spiser en lett og billig lunsj på frivilligsentralen.
  • En gang i måneden arrangerer vi temakvelder hvor vi tar opp emner av interesse for innvandrerkvinnene, det kan være om kvinnehelse, utdanning, kosthold.
  • I desember 2013 inviterte presten og kona til juleverksted på prestegården.
  • Trim i Skarnes gymnastikklag hver mandag er gratis for kvinnene, kontingenten er betalt av gymnastikklaget. 7 kvinner har deltatt regelmessig.
  • Det mest omfangsrike og populære tiltaket er svømmeopplæring, dette stod høyest på ønskelista da kvinnene ble spurt om hva de aller helst ville gjøre sammen med oss.  Norsk Folkehjelp ga oss midler til å sette i gang i desember 2013, et privat firma ga støtte til fortsatt opplæring og Sanitetsforeningen sentralt har finansiert nye treningsdager. Svømmehallen i Kongsvinger er reservert for oss - kvinner og barn - trenere kommer fra Kongsvinger svømmeklubb. Fra asylmottaket i Kongsvinger kommer flere kvinner og barn for å delta.   Ca 10 frivillige fra Sør-Odal er involvert i svømmetiltaket hver gang det er svømming lørdag formiddag.
  • Vi har også startet opp samtalegruppe med de kvinnene som er enslige for å gi dem et forum hvor de kan ta opp ting de sliter med. En psykiatrisk sykepleier har det faglige ansvaret i denne samtalegruppen.


Har du lyst til å delta i våre aktiviteter?
Ta kontakt og bli med!