Bli medlem i Soroptimist Union of Norway

Bli medlem i lokal klubben Odal Soroptimistklubb
Har du lyst å bli medlem i en organisasjon som
  • representer et unikt felleskap og gjør det mulig å etablere et nettverk verden over? 
  • gjør det mulig å delta i arrangementer over hele verden?
  • jobber for kvinner og barn?
  • gjør det mulig å bli kjent med dyktig kvinner i ulike yrker i nærmiljøet?

 

Se" Kontakt oss" for mer informasjon.