Velkommen til Odal Soroptimistklubb

Odal Soroptimistklubb er tilsluttet Soroptimist International,(www.soroptimistinternational.org) et verdensomspennende kvinnenettverk som arbeider for å bedre kvinners levekår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Den er også tilsluttet den europeiske union (www.soroptimisteurope.org) av Soroptimist International.

Soroptimist International (SI) er en upolitisk sammensluttning av klubber og arbeider for internasjonal forståelse, vennskap, fremme av menneskerettighetene, bedring av kvinners stilling i alle samfunn, respekt og forståelse for andres arbeid. SI er tilknyttet FN (www.fn.no) med representanter i FN's organer i New York, Geneve, Wien, Paris, Roma, Mairobi og Kairo.

Soroptimist-appellen:

     La oss være oppriktige i vennskap og vise evne til fred og forståelse.

     La oss være villige til å hjelpe og tjene.

     La oss alltid sette oss høye mål og utføre vårt arbeid med verdighet og under ansvar.

 

Ordet Soroptimist betyr fritt oversatt "best for kvinner", og er utledet av de latinske ordene "soror" som betyr søster og "optima" som betyr best.

På klubbens nettsider kan du lese om klubben vår og aktiviter og prosjekter.  Her finner du også opplysninger om hvordan du kan bli medlem og hvem skal kontaktes.

Bli medlem!

Ønsker du å bli soroptimist? Send en e-post til klubben, så vil vi ta kontakt.Du kan også kontakte unionsstyret på post@soroptimistnorway.no

Medlemsblad

Soroptima - Medlemsblad for Norsk Soroptima